1. LOMSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

GPS:N64 11.057 E16 54.533 

ALLMÄNT

Från Åsele tar man väg 92 mot Dorotea och efter ca 20 km tar man till vänster mot Lomsjö. Lomsjö fiskevårdsområde är beläget ca 25 km väster om Åsele tätort. Det omfattar Lomsjön, Rissjön, Saxvattnet, Visjön, Djupsjön och Stam-sjöån. Vidare ingår ett flertal mindre sjöar och tjärnar. Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar, samt är utmärkt med skyltar. I anslutning till vattnen finns p-platser, vind-skydd samt båtar för uthyrning. Det finns även ett antal båtnedfarter till dom olika vattnen inom området.

FISKET

Lomsjö FVO erbjuder stora möjligheter till fiske efter abborre, gädda och sik i ett flertal sjöar och tjärnar. Vidare erbjuder området strömfiske efter harr och öring i Stamsjöån. För fiske i Lomsjön, Rissjön, Saxvattnet och Get-vattnet finns båtar att hyra.

FISKEREGLER

Samtliga vatten inom området är upplåtna för fiske med handredskap. Mask eller andra naturliga beten får ej användas i strömmande vatten.
Max 15 kg rensad fisk per kort & år får behållas.

Minimimått:Öring 30 cm, Harr 25 cm.

FISKESORTER

Öring, Röding, Harr, Sik, Aborre, Gädda

FISKEKORTFÖRSÄLJARE

Åsele Turistbyrå                     0941 – 140 78
Axbergs Maskin & Vapen       0941-103 45
OKQ8                                     0941-101 54
Anette Jonsson                      070-579 89 74
Lotta Nilsson                          070-690 47 38
Bertil Jonsson                        0941-600 54, 070-511 12 82

KONTAKT

Peter Lindström: 070 305 03 08

Besöksmål i Lomsjö

Foto: Lars Norberg

Med reservation för ev. ändringar.