Den 15 februari öppnas sjön Nedre Daimasjön för fiske. Sjön hyser goda bestånd av öring och röding. För mer information läs mer på sidan 10. http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/fjallfiskeguide-2017.pdf