Fiske i Södra Lappland

 

Vildmarkskommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele

fiske

Välkommen till

SÖDRA LAPPLAND!

 

Vilhelmina, Dorotea och Åsele är kommuner i Södra Lappland, rika på naturupplevelser, vildmark, fisk och vilt.

Här får du oförglömliga natur- och fiskeupplevelser och inte nog med det, vi har fantastiska fiskevatten för alla.

En inbjudan du bör ”nappa” på!

Restaureringar av flottledspåverkade vattendrag inom projektet Kultsjödalen

Sommaren närmar sig och årets fältsäsong drar strax igång.

Inom projektet Kultsjödalen kommer vi denna sommar att arbeta med att återställa flottledspåverkade strömsträckor. Syftet är att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk, mussla och andra djur och växter som är beroende av friska ekosystem.

De områden som är i fokus är Gäddbäcken från Gäddsjön och ca 1,5 km nedströms (se karta). Utöver restaureringen kommer det ske utläggning av lekgrus för öringen på sträckor som restaurerades 2015 i Marsån mellan Fatsjöluspen och Malgomaj. Eventuellt kommer det även ske grusutlägg på en restaurerad sträcka från 2016 högre upp i Marsån.

Läs mer »

Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan
i Kultsjödalen

Vid en restaurering försöker vi återskapa de naturlika strukturerna och processerna och därmed det ursprungliga ekosystemet så långt det är möjligt. En viktig uppgift som en restaurering har är att bidra med att bevara och stärka populationer av rödlistade arter, som t.ex. flodpärlmusslan.

I ett större perspektiv är restaureringen också ett led i Länsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Läs mer »

Lapland Pike

Nu kan man gå in på hemsidan och anmäla sig till tävlingen Lapland Pike, https://laplandpike.se/ Tävlingen kommer att hållas 17 och 18 augusti 2019 inom Bellvik- Rörströms FVO, Dorotea

Fjällsjöälvsprojektet

Rapporten är klar och kan nu användas i kommande omförhandlingar gällande vattendomar. Förslag finns på minimitappningar, var omlöp eller andra former av fiskväg skall placeras, öppnande av sidofåror, bortrivning av damm mm. Tidigare har Ångermanälvens huvudfåra...

Första isfiske

På mindre sjöar ligger det tunn is och ska Ni ge Er ut på den så var försiktiga.

Lapland pike 2019

Det kommer att tävlas i Dorotea kommun i Bellvik-Rörströmssjön. Utlänska grupper har varit där under sommaren och fått fin gädda, varav ett flertal över en meter. Även grov abborre har fångats. Mer information hittar Ni under https://laplandpike.se/

Fjällsjöälvsprojektet

Ångermanälvens huvudfåra har inventerats gällande vad som skulle kunna gå att göra för att förbättra för fisk och andra vattenlevande organismer. Dessa inventeringar har landat i 3 rapporter som går att ladda ner på Vilhelmina Model Forest hemsida. Åtgärder som både...

Trots varm och torr sommar är det gott om fisk

Kommunerna har under sommar och höst elfiskat en rad mindre vattendrag där flertalet i stort sett varit torra p g a lite nederbörd sommaren 2018. Även om vattendragen varit i stort sett torra så har fisken klarat sig bra. Generellt har vi fått mer fisk under 2018 än...

Fiske i Södra Lappland

Annonser:

South lapland
Vilhelminabygdens skoterorganisation
Ångermanälvens vattenråd
Svenska fiskevatten