Fiske i Södra Lappland

 

Vildmarkskommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele

fiske

Välkommen till

SÖDRA LAPPLAND!

 

Vilhelmina, Dorotea och Åsele är kommuner i Södra Lappland, rika på naturupplevelser, vildmark, fisk och vilt.

Här får du oförglömliga natur- och fiskeupplevelser och inte nog med det, vi har fantastiska fiskevatten för alla.

En inbjudan du bör ”nappa” på!

Restaureringar av flottledspåverkade vattendrag inom projektet Kultsjödalen sommar/höst 2017

Sommaren närmar sig och årets fältsäsong drar strax igång.

Inom projektet Kultsjödalen kommer vi denna sommar att arbeta med att återställa flottledspåverkade strömsträckor. Syftet är att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk, mussla och andra djur och växter som är beroende av friska ekosystem.

De områden som är i fokus är Gäddbäcken från Gäddsjön och ca 1,5 km nedströms (se karta). Utöver restaureringen kommer det ske utläggning av lekgrus för öringen på sträckor som restaurerades 2015 i Marsån mellan Fatsjöluspen och Malgomaj. Eventuellt kommer det även ske grusutlägg på en restaurerad sträcka från 2016 högre upp i Marsån.

Läs mer »

Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan
i Kultsjödalen

Vid en restaurering försöker vi återskapa de naturlika strukturerna och processerna och därmed det ursprungliga ekosystemet så långt det är möjligt. En viktig uppgift som en restaurering har är att bidra med att bevara och stärka populationer av rödlistade arter, som t.ex. flodpärlmusslan.

I ett större perspektiv är restaureringen också ett led i Länsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Läs mer »

Nya Marslidennappet Vilhelmina

Påskdagen den 1 april 11:30 - 13:00 på Västra Marssjön Kontantpris 75000 kr på startkortet (ej närvaroplikt) Penningpriser Välkomna!

Fisketävling Bletiken Vilhelmina

Fisketävling på Bletiken den 31 mars 12:00 - 13:30. Skyltad väg från E45 vid Storselekorsningen Välkomna!

Svaga isar

Vattenregleringsföretaget varnar för svaga isar på Kultsjön och Kultsjöån (spec. selen Bielite, Gaskalite och Voullelite).  

Pimpeltävling Rufsenviken Klimpfjäll

Påskafton 31 mars så går startskottet 11.00 och sedan har du två timmar på dig att vinna tävlingen! Penningpriser.... Snöskoter lottas ut..... Välkomna!

Varpsjönappet 2018

Varpsjönappet anordnas enligt tradition på Långfredag 30 mars kl 12.00-14.00 på Baksjön vid Varpsjö bygdegård. Pris till största (tyngsta) fisk 1000 kr. Sponsrat av Lajksjömons energi och miljö AB. Barnnappet kostar 20 kr och startbevis löses på plats...

Kommande pimpeltävlingar

Björnrycket den 17e mars på Bergvattensjön från 13.00-15.00. Bastutunna kan vinnas på förköpet som håller på till 12.00 den 16 mars. Förköp finns att köpa på MyWay och OKQ8. Rajarycket läs mer under...

Fiske i Södra Lappland

Annonser: