Fiske i Södra Lappland

 

Vildmarkskommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele

fiske

Välkommen till

SÖDRA LAPPLAND!

 

Vilhelmina, Dorotea och Åsele är kommuner i Södra Lappland, rika på naturupplevelser, vildmark, fisk och vilt.

Här får du oförglömliga natur- och fiskeupplevelser och inte nog med det, vi har fantastiska fiskevatten för alla.

En inbjudan du bör ”nappa” på!

Restaureringar av flottledspåverkade vattendrag inom projektet Kultsjödalen sommar/höst 2017

Sommaren närmar sig och årets fältsäsong drar strax igång.

Inom projektet Kultsjödalen kommer vi denna sommar att arbeta med att återställa flottledspåverkade strömsträckor. Syftet är att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk, mussla och andra djur och växter som är beroende av friska ekosystem.

De områden som är i fokus är Gäddbäcken från Gäddsjön och ca 1,5 km nedströms (se karta). Utöver restaureringen kommer det ske utläggning av lekgrus för öringen på sträckor som restaurerades 2015 i Marsån mellan Fatsjöluspen och Malgomaj. Eventuellt kommer det även ske grusutlägg på en restaurerad sträcka från 2016 högre upp i Marsån.

Läs mer »

Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan
i Kultsjödalen

Vid en restaurering försöker vi återskapa de naturlika strukturerna och processerna och därmed det ursprungliga ekosystemet så långt det är möjligt. En viktig uppgift som en restaurering har är att bidra med att bevara och stärka populationer av rödlistade arter, som t.ex. flodpärlmusslan.

I ett större perspektiv är restaureringen också ett led i Länsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Läs mer »

Ny fiskeentreprenör i Dorotea

Camp tre sjöar har sin verksamhet i Rajastrand. Åsjön, Raitasjön och Harrsjön förfogar entreprenören över. Mer information finns under fliken entreprenörer i Dorotea.

Daimapremiär

Den 15 februari öppnas sjön Nedre Daimasjön för fiske. Sjön hyser goda bestånd av öring och röding. För mer information läs mer på sidan 10. http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/fjallfiskeguide-2017.pdf

Ladda upp med lite fiske

Under www.sodralappland.nu finns all möjlig information om fiskevatten, entreprenörer, djupkartor etc. Här hittar Ni säkert tips på intressanta fiskevatten.

Fisketåget-TrainTrip fishing

I sommar har TV-inspelningarna av Fisketåget-TrainTrip fishing ägt rum. 27 juli fiskades det i Vilhelmina kommun. Dagen före hade det varma vädret medfört att fisket var relativt trögt men sent på kvällen fångades några bättre öringar. Den 27 juli fiskades det i...

Ny hemsida

Vi har nu äntligen en ny hemsida. Hoppas att du kommer att tycka om den, och att du hittar det du söker efter. Saknar du något eller har andra synpunkter får du gärna kontakta oss.  

Fiske i Södra Lappland

Annonser: